X
تبلیغات
<-abedzban-> welcome - به خێر بێن
لينک دوستان

به نام دوست.

معلمی كه با علم دیروز، امروز دانش آموز را برای فردا تربیت كند محكوم به شکست است.

شناسایی چالشها وفرصت های پیش روی کاربرد ارزشیابی مستمر درکلاس درس.

Identify the opportunities and challenges facing the use of continuous evaluation in classroom 

سخن اول :

 امروزه تمام بحث ها وگفتگو ها بر سر این است که از کدام شیوه تدریس استفاده کنیم تا یادگیری دانش آموزان بهتر شود، اما ارزشیابی که یکی از ارکان مهم فرآیند یاددهی– یادگیری است، کمتر مورد توجه قرار گرفته و روندهای موجود در آموزش و پرورش باعث شده تا ارزش یابی که  خود وسیله ای برای نیل به هدف بزرگ یعنی" تعلیم وتربیت" است، خود به هدف تبدیل شود .

در عصر و فضایی که نقش معلم از انتقال دهنده به تسهیل کردن و روشنگری تغییر یافته و فراگیر جستجوگر، سازنده، خود رهبر، خلاق و تصمیم گیرنده است، فعالیت ها معمولاً به صورت تیمی و گروهی انجام گرفته و جامعه از کودک، انتظار کسب مهارت های اجتماعی - ارتباطی ،دارای منش و شخصیت عالی طلب می کند. اندوختن معلومات ،گسترش پاسخ های معین و مشخص ، توجه به محصول و نتیجه، کم رنگ بودن نگرش و مهارت ها در تدریس، نوعی ایستائی و غفلت از قافله شتابان کاروان تعلیم و تربیت محسوب می گردد. در این مسیر برای پویائی و زنده ماندن در عرصه ی علم در سطح جهان باید دانش را معنادار کرد، مهارت های مفهوم سازی را آموزش داد و رابطه ها را دوباره معنا کرد؛ مهارت های حل مسأله و تفکر نقاد، مهارت های اجتماعی و زندگی را تبلیغ نموده و یاد دادن صرف قوانین و نظریه های خشک و محفوظات علمی را فراموش کرد. در حین آموزش باید ارزش یابی سؤال محور ، فرایندی و تحول آفرین را که شوق به دانستن و قدرت کشف مجهولات را به ارمغان می آورد بر ارزشیابی پاسخ محور، منفعل، مستقیم و از پیش تعیین شده غلبه داد.

اما  ارزشیابی مستمر و نمره مستمر دو موضوع ناهمگون درسیستم آموزشی ایران که با هم هم محور نیستند.

 از هر دریچه ای به موضوع بنگریم وتمام تلاشهای بزرگان عرصه ی تعلیم وتربیت را ورق بزنیم وکلمات واصطلاحات گوناگون آموزشی وتربیتی را پهلوی هم قرار دهیم وباصدای رسا فریاد زنیم. به قول شاعران دوگفته چونیم کردارنیست. سخنی به گزاف نگفته ایم. ما معلمان درمدرسه دانسته ایم که نمره مستمر چالش است و اجرای آن طبق اهداف و راهکارهای درنظر گرفته آموزش وپرورش عملی نیست . ساختار آموزشی و دیدگاه معلم درتضاد دوسویه قرار دارد. در این مقاله ما سعی داریم  از تضادها و بسترهای ناهمگون مغالطه آمیز دراجرای ارزشیابی مستمر سخنی فراتر از تعاریف و جملات قصار ونصیحتهای ارزشیابی  گونه بیان کنیم.  

كليد وا‍ ژه ها: ارزشيابي مستمر(( Formative Evaluation،  کاربرگ دبیر،

دیدگاه :

تعریف ارزشیابی:

ارزشیابی در آموزش و پرورش تعاریف متعددی دارد.

كرونباخ ( cronbach) :

ارزشیابی را جمع آوری و به كار گیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای یك برنامه آموزشی تعریف می كند. ( شیرازی،علی، ص ۲۳۶)

بی بای ( Beeby) :

ارزشیابی را فراگرد جمع آوری و تفسیر منظم شواهدی كه در نهایت به قضاوت ارزشیابی نظر به این كه به اقدام شخصی بیانجامد ، می داند. ابعاد این تعریف : جمع آوری شواهد ، تفسیر ، قضاوت و تصمیم گیری است. ( شیرازی ، علی ،ص ۲۳۶)

استافل بیم :

ارزشیابی رافرایند، تعیین كردن ( Delineating) ، به دست آوردن ( Obtaining) فراهم ساختن ( Providing) اطلاعات مفیدی برای قضاوت در تصمیم گیری ها تعریف كردند.  

فواید ارزشيابي مستمر

.1  کاهش اضطراب و رقابت در بین دانش آموزان

.2  توجه به اهداف تعلیم و تربیت و برنامه های درسی دانش آموزان

.3  توجه به ارزشیابی مستمر و فرآیندی

.4 فراهم سازی زمینه های درگیری مطلوب اولیاء با امور تحصیلی دانش آموزان .

. 5 افزایش علاقه به یادگیری در دانش آموزان و یاددهی در بین معلمان

.6  تغییر در نحوه قضاوت در باره عملکرد و ارتقا تحصیلی دانش آموزان .

.7  تقویت اصل مشارکت ، همفکری و فعالیت در کار گروهی و تقویت روابط اجتماعی

.8  توجه به روش های خود سنجی و همسال سنجی

.9  توجه اساسی به بازخوردهای توصیفی به     یادگیرندگان در حین فرآیند یادگیري

. 10 کاهش وابستگی دانش آموزان به معلم

11.  توجه به یادگیری عمیق .

کنکاش:

به عنوان فردی که پانرده سال آموزشی نمره مستمر تحویل مدیران داده ام ویک سال هم چون مدیری نمره دریافت کرده ام.

تمام راهکارها ی آموزشی وپرورشی را در کاربرگی مستقل به غیر از آنچه مرسوم بوده درکلاس درس به اجرا گذاشته ام.هرسال که آغاز مدرسه است اسامی دانش آموزان را از معاونان تحویل می گیرم وبرای درس وکلاس آموزشی خود کاربرگی مخصوص براساس طرح درس سالانه ( یک سال کاری) طراحی ونکته به نکته ی آن را در طول سال تحصیلی پی یگیری کرده ام ٍبارها هم برای نکته نظرات کارشناسان اداره ومدیران هم تغیراتی اعمالکرده ام.

کاربرگ های خود را براساس دومقوله پرورشی وآموزشی چیده ام واهم رخدادهای کلاسی را در آن گنجانده ام.

 در اینجا نمونه كارهای ازاول دبیرستان وباتوجه به كتاب درسی زبان اول دبیرستان

را به دوشیوه ترتیبی  پرورشی وآموزشی ارائه کرده ام. در ضمن نمونه کارهای در راستای اجرای نمره مستمر وطرح همیارمعلم وکارگروهی که به اجراگداشته ام ،آورده شده است.

كاربرگ های پرورشی:

در این نوع کاربرگ تمام فعایت های پرورشی یک دانش آموز در طول یک نوبت تحصیلی پیگیری ومعیارهای نمره گزاری آنها هم گذاشته شده است.

ویژگیهای کاربرگ پرورشی:

1-معیارهای نمره گذاری ،علایم ونشانه های قراردادی مابین معلم ودانش آموز به صورت تعربف شده در جلسات سال تحصیلی. (مثلا به دانش آموز گفته می شود .که علامت مثبت+ یعنی گرفتن دو نمره وعلامت منفی یعنی از دست دادن یک نمره)

این نکته هم حائز اهمیت است که کارشناسا اداره بارها تأکید کرده اند که دبیران ازگذاشتن علایم ونشان ها استفاده نکنند. این راهکار جداگانه هم معلم را راضی وهم کارشناسان اداری را آسوده خاطر می نمایید. استفاده از این علایم ضروری ولازم می باشند به این دلیل بسیاری از کارهای دانش آموزان نمی تواند دریک جلسه معیارهای نمرهای بیست داشته باشد واکثر دبیران با نگاهی اجمالی به کاربرگهایشان علارغم توصیه مدیران وکارشناسان باز هم از آن استفاده می کنند.

2- حضور وغیاب دانش آموزان

3- تکلیف ،تحقیق وکارگروهی

4- بررسی ورقه های امتحانی. در آزمون های مداد-کاغذی در طی سالهای متمادی وتمام مراحل آموزشی تآکید شده که هدف از این نوع آزمون ها دومقوله است .1- میزان رسیدن به اهداف آموزشی 2-موفقیت اهداف وراهکارهای آموزشی معلم)

اما در طول دوران تجربه معلمی تاکنون شاهد هیچگونه تحلیل وبررسی همه جانه از طرف دبیران نبوده ایم وهدف اصلی آزمون ها فقط گذاشتن نمره درکاربرگ بوده وعده کثیری از دبیران مبنای مستمر را فقط براین آزمون ها گذاشته اند ودانش آموزان هم اوراق را پاره کرده اند. در این شیوه سؤالات با دانش آموزان بررسی واز دانش آموزان خواسته می شود جواب سؤالهای ندانسته را پیداکنند. در این حالت معلم هم با صرف چند دقیقه ای درکلاس به این  مقوله رسیدگی کرده ودانش آموزان هم نقاط ضعف خود را بررسی می کنند.

5- نظم وانضباط (1- نظم در وسایل شخصی – نظم درکلاس- آراستگی وپیراستگی جسمی)

6- تلاش درجهت رفع مشکلات درسی وآموزشی

7- تحلیل ضعف آموزشی براساس شش موضوع درسی زبان انگلیسی درسال اول دبیرستان (1- اموزش املا وروان نویسی- 2- آموزش مکالمه وگوش دادن 3-آموزش گرامر ونکات دستوری 4-آموزش تلفظ وعلایم فنوتیک 5- آموزش واژگان 6- درک مطلب)

8- این کاربرگ در دو صفحه تهیه شده وبرای یک نوبت است.

9- برنامه کلاسی ومیزان ساعتکار وتعدادجلسات با ذکرتاریخ مشخص شده است.)

تصویر صفحه ی اول:   درقسمت دانلود 

تصویر صفحه ی دوم: درقسمت دانلود                             

 

لازم به دکر است .بیشتر بررسی تکالیف درکلاس 26 نفره سال اول را شش نفر سرگروه ویک نفر همیارمعلم که سرگروه سرگروها می باشد طبق فرم های ارائه شده انجام می گیردو خود معلم کمتر درگیر بررسی تکالیف می شود. این سرگروها هر ماه براساس نمره مستمروکارنامه ماهانه به ترتیب نمرات بهتر انتخاب می شوندوسرگروه سرگروه ها تنها کسی است که معلم تکالیفش را بررسی می کند.

نمونه فرم کار همیار معلم وسرگروها درکلاس زبان اول دبیرستان:

نمونه کارگروهی:درقسمت  لینک همیار معلم                            

کاربرگ های آموزشی:

در این نوع کاربرگ ها نمره خام ومعیار20نمره است.

این کاربرگ براساس موضوعات زبان انگلیسی وبرای کا ربا درس زبان انگلیسی طراحی شده است.

1-اولین مقوله آزمون ورودی وشناخت معلم ازمیزان توانایی وضعف دانش آموزان است. این آزمون می تواند همان آزمون پارسال دانش آموزان باشد همراه با کلید تصحیح . این آزمون به نظر بنده باید با دانش آموزان ودرکلاس بررسی شود. ونتایج آن هم درهمان جلسه مشخص تا کاربرگ تخصصی دبیر براساس دیدگاهای دانش آموزان ومیزان انگیزه ی آن ها تنظیم وتمام موضوعات کاربرگ وبرنامه کاری معلم درهمان جلسات اول سال تحصیلی با دانش آموزان درمیان گذاشته شود وخود دانش آموزان درتغییرات آن سهیم باشند.

2- بیشتر این عنوانهای کاربرگ براساس ورقه امتحانی وموضوعات آموزشی طراحی شده ودبیر مربوطه براساس اهداف کتاب درسی ومعیارهای طراحی سؤال مجبوراست موضوعات کاربرگ را  خواسته یا ناخواسته در این چارچوب طراحی کند.   

 

دانلود بفرمایید در لینک های داده شده . نظر ونقد یادتان نرود. 

نمونه کاربرگ های تخصصی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان.

کاربرگ تخصصی زبان انگلیسی ص1

کاربرگ تخصصی زبان ص2

کاربرگ تخصصی ص3

کاربرگ تخصصی ص4


ادامه مطلب
[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 19:0 ] [ Abed hosseini ]

گاهی بعد از گفتن سال میلادی از عبارات "قبل از میلاد" یا "بعد از میلاد" استفاده میشه.. که برای این موارد توی زبان انگلیسی از مخففشون استفاده میشه..

قبل از میلاد: معنی این عبارت Before Christ هست که به اختصار از BC یا .B.C استفاده میشه:

628 B.C.   =   سال 628 قبل از میلاد

بعد از میلاد: معنی این عبارت *Anno Domini هست که به اختصار از AD یا .A.D استفاده میشه:

1937 A.D.   =   (سال 1937 میلادی (سال 1937 بعد از میلاد

* عبارت Anno Domini متعلق به زبان لاتین قرون وسطی (Medieval Latin) هست که به معنی "در سال خداوند" یا "در سال خداوند ما" هست.

از این وبلا گ گرفته ام شما هم ببینید.آموزش زبان

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 16:27 ] [ Abed hosseini ]
زانیار كریم نیا صاحب

دانلود بفرمایید

کاری از زانیار کریم نیا زبان خوان خوب آموزشگاه    تشکر از این دانش آموز کلاس ششم یادتان نرود.

پاورپوینت زیبا و آموزشی از درس11 فامیلی اندفرند1

[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 15:40 ] [ Abed hosseini ]

 

[ پنجشنبه هفتم فروردین 1393 ] [ 1:16 ] [ Abed hosseini ]
unit9 family and friends1دانلود بفرمایید

کاری از دانش آموز خوب آموزشگاه

زانیار کریم نیا صاحب       زانیار کریم نیا

[ دوشنبه پنجم اسفند 1392 ] [ 18:20 ] [ Abed hosseini ]

حروف ناخوانا با رنگهای مختلف مشخص شده اند.

[ جمعه هجدهم بهمن 1392 ] [ 19:16 ] [ Abed hosseini ]

آزمون ۵ درس اول   فامیلی اند فرند  ۳

5درس اول Family and friends3 دانلود کنید.

[ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 ] [ 22:2 ] [ Abed hosseini ]
[ دوشنبه هفتم بهمن 1392 ] [ 21:52 ] [ Abed hosseini ]
درباره وبلاگ

عابد حسینی
کاردان ادبیات فارسی و
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
با 15 سال سابقه ی تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان
در آموزش وپرورش منطقه ی زیویه
موضوعات وب