welcome - به خێر بێن
لينک دوستان

[ چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ] [ 22:47 ] [ Abed hosseini ]
نمونه سؤال درس ١تا ٣  family and friend2 

[ چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ] [ 21:53 ] [ Abed hosseini ]

 
 
                          

[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ 22:37 ] [ Abed hosseini ]
 

جشنواره تدریس زبان سال سوم متوسطه دوم  دانلود نامه

 

سهمیه منطقه زیویه درس 2و3

 

[ یکشنبه نهم آذر 1393 ] [ 0:43 ] [ Abed hosseini ]
 

بسمه تعالی                                                        تا تاریخ93/11/١٠

شیوه نامه طراحی آموزشی درس زبان انگلیسی  

 

    دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی مستقر در استان اردبیل سالتحصیلی 94-1393

به لطف خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج)، امروزه ایران اسلامی، مقتدر و عزتمند دستاوردهای فراوانی برای تعامل در عرصه های مختلف بین المللی به ویژه در بخش های علمی، فرهنگی و پژوهشی در اختیار دارد. در این بین نقش زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی اهمیتی روزافزون می یابد، با در نظر گرفتن این مهم، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی های کاربردی زبان های خارجی به نسل آینده ساز ایران اسلامی برجسته می نماید. لذا تهیه و تدوین بسته آموزش زبان انگلیسی براساس راهنمایی برنامه  درسی ملی زبان های خارجی (به پیوست) و با توجه به فرهنگ اصیل و هویت ارزشمند اسلامی _ ایرانی و توانمندی های علمی پژوهشگران کشورمان در نظام رسمی آموزش و پرورش کشور صورت می گیرد.

با این هدف ذکر این نکته ضروری است که مجموعه کتاب های سه جلدی Prospect  که برای آموزش زبان انگلیسی در دوره متوسطه اول تدوین گردیده است (به پیوست) زیربنای آموزش زبان انگلیسی دانش آموزان در دوره متوسطه دوم با عنوان کتاب های موسوم به Vision  می باشد.

در این راستا و بمنظور اجرایی نمودن بند 4 بخشنامه شماره 109810/400 – 5/6/1393 وزارت آموزش و پرورش در خصوص برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی مستقر در استان اردبیل، و با توجه به تغییرات نظام آموزشی کشور مطابق با برنامه پنجم توسعه و سند تحول بنیادین مقام عالی وزارت که از سالتحصیلی 96-1395 در دوره متوسطه دوم اجرا می گردد، بدین منظور بررسی روند طولی و عرضی مفاهیم موجود در کتب زبان انگلیسی متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم به عنوان یک برنامه در حوزه طراحی آموزشی جهت عملیاتی نمودن اهداف بند 4 بخشنامه مذکور بر طبق جدول ذیل ارایه می گردد.

محور

عناوین فعالیت ها

کمیت

زمان اجرا

شاخص ارزیابی

 

 

 

 

طراحی

 

اموزشی

الف) طراحی،   تدوین و تالیف یک درس برای کتاب زبان انگلیسی سال اول دوره متوسطه دوم براساس   کتاب های جدیدالتالیف زبان انگلیسی متوسطه دوره اول ( با توجه به روند ترسیم شده   در برنامه درسی ملی ادامه مطالب کتاب هایProspect  در دوره   کتاب های Vision چه می تواند باشد)

 

1

 

 

 

تا 15 اسفند ماه 1393

 

طبق شیوه نامه و جدول ضمیمه شماره 1

ب) با   توجه به روند ترسیم شده در برنامه درسی ملی، محتوای کتاب های موجود دوره دوم   متوسطه و کتاب های جدید Prospect در دوره اول متوسطه تا   چه میزان منطبق با اهداف برنامه درسی ملی می باشد؟ (بررسی روند طولی و عرضی   مفاهیم موجود در کتاب های زبان انگلیسی دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم)

 

 

1

 

 

تا پایان بهمن ماه 1393

 

طبق شیوه نامه و جدول ضمیمه شماره 2

ج) برگزاری   کارگاه تخصصی با حضور دبیران زبان انگلیسی دوره های متوسطه اول و دوم به منظور   بررسی تغییرات محتوایی و تغییرات رویکردی در کتاب های جدیدالتالیف 

 

1

تا پایان دی

ماه 1393

 

طبق شیوه نامه

 

 

شیوه نامه بند (الف) و جدول ضمیمه شماره 1

شیوه نامه طراحی، تدوین و تالیف یک درس برای کتاب زبان انگلیسی

v      طراحی، تدوین و تالیف یک درس برای کتاب زبان انگلیسی سال اول دوره متوسطه دوم براساس کتاب های جدیدالتالیف زبان انگلیسی متوسطه دوره اول ( با توجه به روند ترسیم شده در برنامه درسی ملی ادامه مطالب کتاب هایProspect  (کتاب های زبان انگلیسی دوره متوسطه اول) در دوره کتاب های Vision (کتاب های زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم) چه می تواند باشد)

طبق این شیوه نامه از سرگروه های محترم درس زبان انگلیسی استان های سراسر کشور انتظار می رود که با درنظر گرفتن برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی در دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم  یک درس را برای کتاب زبان انگلیسی پایه اول دوره متوسطه دوم طراحی، تدوین و تالیف نمایند. لازم به ذکر است که با توجه به تغییر محتوا و در نتیجه تغییر رویکرد آموزش درس زبان انگلیسی می توان از قالب ها و چارچوب های مختلفی برای طراحی، تدوین و تالیف کتاب های زبان انگلیسی استفاده نمود. لذا دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی با در نظر گرفتن برنامه درسی ملی درس زبان انگلیسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک نمونه قالب پیشنهادی را طبق جدول ضمیمه شماره 1 ارایه می نماید.

جدول ضمیمه شماره 1

نمونه قالب پیشنهادی جهت طراحی، تدوین و تالیف یک درس برای کتاب زبان انگلیسی

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Vocabulary

Skill-based tasks

Structures

Functions

Title (theme)

Pages

Lesson

Writing

Reading

Speaking

Listening

....

....

....

....

....

....

....

....

....

1

....

....

....

....

....

....

....

....

....

2

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

 

توضیحات

1-       شامل ترتیب دروس

2-       صفحات اختصاص یافته به دروس

3-        عنوان انتخاب شده برای هر درس

4-       شامل کارکردهای ارتباطی زبان در زمینه  مهارت های کاربردی زبان انگلیسی در راستای تحقق اهداف درس زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه مطابق با برنامه درسی ملی کشور

5-       شامل مقولات و مباحث دستوری و گرامری که در سطح دوره دوم متوسطه و همسو و در امتداد با مباحث دستوری و گرامری کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه بوده و زمینه ساز پیشرفت در سطوح بالاتر باشد.

6-       7-8-9-  این قسمت در برگیرنده چهار مهارت اصلی یادگیری یک زبان می باشد و تمرینات و taskهای متناسب با سایر بخش های یک درس ارایه می گردد.

10-   شامل واژگان و اصطلاحات جدید در هر درس می باشد.

لازم به ذکر است که قالب و چارچوب فوق جنبه پیشنهادی داشته و شایسته است که همکاران از منابع مختلف آموزش زبان انگلیسی در جهت ارایه چارچوب پیشنهادی خود برای تحقق اهداف برنامه درسی ملی زبان انگلیسی بهره گیرند.

به همکارانی که در این بخش بهترین نمونه را ارائه نمایند از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

تقدیر نامه صادر خواهد شد. (رتبه های اول، دوم و سوم)

 

شیوه نامه بند (ب) و جدول ضمیمه شماره 2

v      با توجه به روند ترسیم شده در برنامه درسی ملی، محتوای موجود در کتاب های دوره دوم متوسطه و کتاب های جدید Prospect در دوره اول متوسطه تا چه میزان منطبق با اهداف برنامه درسی ملی می باشد؟ (بررسی روند طولی و عرضی مفاهیم موجود در کتاب های زبان انگلیسی دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم)

 

شیوه نامه بررسی روند طولی و عرضی مفاهیم موجود در کتاب های زبان انگلیسی دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم

طبق این شیوه نامه از سرگروه های محترم درس زبان انگلیسی استان های سراسر کشور انتظار می رود که با درنظر گرفتن برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی در دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم  به بررسی طولی و عرضی مفاهیم موجود در کتاب هایProspect  بر طبق تقسیم بندی جدول ضمیمه  شماره 2 بپردازند. و ارتباط موجود بین کتاب های جدیدالتالیف ( زبان انگلیسی دوره متوسطه اول Prospect ) و کتاب های موجود ( زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم که در حال آموزش و یادگیری در نظام آموزشی کشور است ) را بررسی نمایند.

جدول ضمیمه شماره 2

تقسیم بندی کتاب های زبان انگلیسی سال هفتم و هشتم

ردیف

استان

پایه   تحصیلی

درس

21

كردستان

هفتم

Lesson   6

 

به همکارانی که در این بخش بهترین نمونه را ارائه نمایند از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

تقدیر نامه صادر خواهد شد. (رتبه های اول، دوم و سوم)

شیوه نامه بند (ج)

v      برگزاری کارگاه تخصصی با حضور دبیران زبان انگلیسی دوره های متوسطه اول و دوم به منظور بررسی تغییرات محتوایی و تغییرات رویکردی در کتاب های جدیدالتالیف 

طبق این شیوه نامه از سرگروه های محترم درس زبان انگلیسی استان های سراسر کشور انتظار می رود که با درنظر گرفتن برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی در دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم و همچنین با توجه به سرفصل ها و محتوای پیشنهادی کتاب زبان انگلیسی سال سوم دوره متوسطه اول Prospect 3 از طرف دفتر محترم تالیف به منظور بررسی تغییرات محتوایی و تغییرات رویکردی در کتاب های جدیدالتالیف و تحلیل آنها در کارگاه تخصصی و تبادل نظر با دبیران زبان انگلیسی هر دو دوره متوسطه اول و دوم، نقطه نظرات و پیشنهادات گروه آموزشی زبان انگلیسی استان خود را به همراه  اطلاعات آماری و کمی از تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

با تشکر

دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی مستقر در استان اردبیل

سالتحصیلی 94-1393

 تا تاریخ93/11/١٠  ایمیل بفرمایید.

گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم زیویه

 

english2.ziv@chmail.ir

 

[ شنبه هشتم آذر 1393 ] [ 23:4 ] [ Abed hosseini ]
درباره وبلاگ

عابد حسینی
کاردان ادبیات فارسی و
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
با 16 سال سابقه ی تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان
در آموزش وپرورش منطقه ی زیویه
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
امکانات وب

هێمۆ

Flying Icon